Doporučujeme také PRIMAVÝFUKY - nejlevnější výfuky na všechny typy aut

Nákupní košík

Košík je prázdný


Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.primafiltry.cz. Provozovatelem těchto stránek je společnost SUCCESSFUL COMPANY a.s. Příborská 1001, 738 01 Frýdek-Místek.

1. Prodávající

SUCCESSFUL COMPANY a.s. IČO 276 733 16 se sídlem Frýdek-Místek, Příborská 1001, PSČ 738 01. Společnost prodávajícího je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4413.

2. Kupující (spotřebitel)

2.1 Kupující (spotřebitel)
Za spotřebitele je považována osoba, která v době uzavíraní a plnění kupní smlouvy nevystupuje jako podnikatelský subjekt. Jedná se o fyzickou osobu, která nakupuje výrobky pouze pro svou osobní potřebu nad rámec své podnikatelské činnosti, nebo výkonu svého povolání, nikoliv za účelem podnikání.

2.2 Kupující (podnikatel)
Za podnikatele se považuje osoba, která v době uzavíraní a plnění kupní smlouvy samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost za účelem zisku. Jako "kupující podnikatel" je také považována osoba, která jedná a uzavírá smlouvu jménem podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

2.3. Právní předpis
Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České Republiky. V případě, že je kupující "spotřebitel", smluvní vztah se řídí obchodními podmínkami občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). V případě, že je kupující "podnikatel", smluvní vztah se řídí obchodními podmínkami obchodního zákoníku (č. 89/2012 Sb.).
Všechny případné spory vzniklé v důsledku kupní smlouvy se budou řešit výhradně dle práva České Republiky a také výhradně soudy České Republiky.

Kupující "spotřebitel" může využít také možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující "spotřebitel" kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle uvedených informací. Více informací o možnosti podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu naleznete zde - Informace o mimosoudním řešení sporu.
Prodávající bude vždy přednostně usilovat o mimosoudní vyřešení sporu s kupujícím, pokud to však kupující neodmítne.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu primafiltry.cz: telefonicky, písemně, e-mailem jsou závazné. Podáním této objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

3.2 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů o vozidle, uvedením fakturační, doručovací adresy, kontaktního telefonu.

3.3 Objednané zboží se stává majetkem kupujícího až po uhrazení kupní ceny.

3.4 Vyplněním objednávkového formuláře primafiltry.cz kupující souhlasí se shromažďováním a archivací osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

4. Objednávka a expedice zboží

4.1 Zákazníkům je zboží zasíláno na DOBÍRKU přepravní společností GLS, PPL Top Trans.

4.2 Objednávky jsou přijímány 24 hodin denně a jsou zpracovávány v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod.
Objednávky zboží přijaté do 13.00 hod., jsou odeslány tentýž den, objednávky přijaté po 13.00 hod. budou odeslány následující pracovní den. Zboží je doručováno v ČR do druhého pracovního dne, na SLOVENSKO do dvou pracovních dnů po zpracování objednávky v průhledné fólii nebo papírovém kartonu.

O termínu zpracování (odeslání) objednávky bude zákazník včas a řádně informován. V případě nemožnosti dodat objednané zboží do výše uvedeného termínu bude zákazník včas a řádně informován.

4.3 Zákazník je povinen doručené zboží pečlivě zkontrolovat, zda není zboží poškozené a zda je kompletní.
V případě poškození obalu doporučujeme zákazníkům sepsat s řidičem protokol a poté neprodleně informovat o této skutečnosti prodejce. Pozdější reklamace již nelze uplatnit.

5. Cena přepravy

5.1 Přeprava Česká Republika.

Přeprava zboží nad 6000,- Kč je poskytována ZDARMA na náklady prodejce. V případě objednávky zboží do 5999,- Kč je zákazníkovi účtováno přepravné ve výši 249,- Kč. V případě nadrozměrné zásilky (obecně: délka nad 120 cm , váha nad 30 kg), bude cena vypočtena individuálně dle aktuálního sazebníku přepravní firmy Top Trans. O případné změně ceny přepravy bude zákazník předem informován.

5.2 Přeprava Slobensko.

Cena přepravy zboží na Slovensko je 390.- Kč.V případě nadrozměrné zásilky (obecně: délka nad 120 cm, váha nad 30 kg), bude cena přepravy vypočtena individuálně dle aktuálního sazebníku přepravní firmy Top Trans. O případné změně ceny přepravy bude zákazník předem informován.

Cena objednaného zboží v Kč bude přepočtena na EUR dle aktuálního kurzu ČNB.

6. Vrácení zboží

Zákazník má právo vrátit zakoupené zboží do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. V takovém případě je nutno dodržet několik podmínek.

  • zboží musí být v původním obalu
  • zboží nesmí být použité, musí být nepoškozené, musí být kompletní, vč. kopie dokladu o koupi
  • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš bankovní účet do 14 pracovních dnů po přijetí vráceného zboží.
  • při nedodržení některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět
  • v případě vrácení zboží v důsledku chybné objednávky ze strany kupujícího bude z dobropisované částky odečtena částka spojená s přepravou zboží na adresu kupujícího.

7. Záruka

Na námi prodávané zboží se vztahuje záruční lhůta ve výši 24 měsíců. Záruka se vztahuje na funkčnost DPF filtru.
Tato záruka zaniká v případě, kdy bylo zboží namontováno neodborně, pokud došlo k zásahu do výrobku, jeho úpravě nebo rozdělení na více částí.

V případě nedodržení pokynů k montáži záruka na DPF filtr zaniká.

8. Reklamace

8.1 V případě reklamace zákazník doručí kupované zboží na adresu prodávajícího na své náklady. K reklamovanému zboží je nutno přiložit kopii dokladu o koupi zboží, doklad o přenastavení počítadla v řídící jednotce vozu.

8.2 Případné reklamace vyřídíme v souladu s právním řádem nejpozději však do 30 dnů od fyzického převzetí zboží.

8.3 Při neuznané (neoprávněné) reklamaci bude zákazník vyrozuměn a sám určí, zda chce, aby mu bylo zboží zasláno zpět. V takovém případě bude zboží odesláno na adresu kupujícího na jeho náklady.

8.4 Po kladném vyřízení reklamace bude zákazník vyrozuměn a sám určí, zda chce, aby mu bylo zasláno nové zboží, nebo bude vystaven dobropis a částka dobropisu zaslána na bankovní účet.

9. Doporučení

Všechny zakoupené díly jsou určeny k odborné montáži. Doporučujeme výměnu svěřit odbornému servisu, kde ihned po výměně provedou také přenasatavení řídící jednotky vozu na nový cyklus po  výměně. V případě, že se tato úprava neprovede, hrozí zanesení nového filtru vlivem špatné činnosti. Každý reklamovaný filtr je podrobován chemické analýze, která určí množství usazených sazí v porovnání z údaji výrobce motorů.

10. Návod k montáži filtru pevných částic DPF a všeobecné informace.

Před samotnou výměnou filtru DPF, je zapotřebí otestovat vůz a vyloučit všechny ostatní možné zdroje chyb! Filtr pevných částic DPF je jak již jeho název napovídá pouze „sběrné místo" toho co se děje před ním. Proto zanesení filtru DPF bývá často pouze důsledek něčeho jiného.

Vždy postupujte dle instrukcí výrobce automobilu!

Před samotnou výměnou proveďte následující kontroly pro vyloučení ostatních závad!

Krok 1 (vizuální kontrola):

-Zkontrolujte stav (fyzickou existenci) katalyzátoru před filtrem DPF.
-Zkontrolujte stav obsahu nádržky aditiv DPF (pokud je aditivum používáno).
-Zkontrolujte těsnost výfukového potrubí v motorovém prostoru vč. okolí EGR ventilu.
-Zkontrolujte těsnost výfukového potrubí za motorem vč. turbodmychadla a katalyzátoru před DPF.
-Zkontrolujte stav hadiček senzorů diferenčního tlaku a jejich spojů.
-Zkontrolujte kabeláž a jejich spoje všech sond a čidel. Zda nejsou mechanicky poškozené, případně zda nedošlo k proniknutí vlhkosti do svorkovnic. 

Krok 2 (diagnostika řídící jednotky):

Před výměnou DPF, proveďte kompletní diagnostický test. Test by měl být proveden moderním diagnostickým zařízením, aby bylo možné odhalit všechny možné diagnostické chybové kódy (TDC) a vyloučit jiné příčiny před samotnou výměnou DPF. Tato kontrola všech částí uvedených níže je povinná!! V případě chyby některého z níže uvedených dílů, nebo v kombinaci těchto chyb může dojít  ke špatné funkce i nově vyměněného filtru DPF. V případě, že nebudou vyloučeny všechny možné vedlejší problémy, vystavujete se riziku neuznání případné reklamace v záruční lhůtě!!! V případě neprovedení testu a neodhalení vedlejších závad může dojít po výměně nového filtru DPF k poškození dalších částí vozu (turbodmychadlo, EGR ventil, tlaková a teplotní čidla, katalyzátor).

V rámci kompletního diagnostického testu je třeba zkontrolovat:

-Míru zanesení filtru DPF v procentech/gramech.
-Stav otevření ventilu pro regeneraci výfukových plynů EGR (Exhaust Gas Regenerace) a jeho změny během testu.
-Teploty na všech teplotních čidlech a jejich změny během testu.
-Hodnota/hodnoty diferenčního tlaku a jejich změny během testu.
-Uložené diagnostické chybové kódy (DTC). Chybové kódy se mohou lišit dle výrobců vozu.
-Počet ujetých kilometrů od poslední regenerace.
-Stav a funkčnost vstřikovacích trysek.
-Odezvy lambda sondy.
-Všechny neobvyklé informace z ŘJ.

Pokud je DPF filtr plně zanesen, proveďte nejprve „nucenou regeneraci" prostřednictvím diagnostického přístroje. Poté proveďte opětovně celý diagnostický test.

Při/po výměně filtru pevných částic DPF je nutné provést následující kroky!

-Opětovná kontrola těsnosti výfukového systému.
-Kontrola zda nedošlo k prohození hadiček senzorů diferenčního tlaku.
-Kontrola zda jsou hadičky/trubky senzorů diferenčního tlaku plně průchozí. Nutno profouknout stlačeným vzduchem.

Nejčastější dotazy spojené s problémem filtru pevných částic DPF.

-Kontrolka filtru DPF se rozsvítí krátce po výměně.
Pokud ŘJ hlásí plný filtr DPF a nutnost jeho výměny během ujetí pouze několika set kilometrů po výměně je třeba hledat závadu mimo filtr DPF. Pokud je motor a výfukový systém před filtrem v pořádku, není technicky možné filtr za tak krátkou dobu zanést.

-Stav katalyzátoru před filtrem DPF.
Pokud má vůz najeto více jak 150 000 km je při výměně filtru DPF doporučována výměna také katalyzátoru před tímto filtrem. V případě, že nebude katalyzátor funkční, nebo bude dokonce odstraněn, nemůže nový filtr pracovat správně. Katalyzátor zde působí jako „ohřívač" zvýšeného množství paliva, kterým dochází k regeneraci filtru DPF. Pokud nedojde k nárůstu teploty, nedojde k dohoření usazených sazí a filtr se rychle zanese.

-Aditivum k DPF.
Je-li vozidlo vybaveno systémem přidávání dodatečných aditiv, musí být tyto aditiva pravidelně doplňovaná. Bez těchto aditiv nemůže docházet k dostatečné regeneraci a filtr se opět zvýšeně zanáší.

-Použitý motorový olej.
U vozidel s filtrem DPF musí být používán speciální olej s nízkým obsahem popílků dle doporučení výrobců oleje. V případě použití nevhodného oleje dochází k jeho průniku do spalovací komory a nárůstu pevných částic ve výfukových plynech. V takovém případě se filtr zvýšeně zanáší.

-Jízdní styl a doba jízdy.
Automobil není schopen regenerovat filtr DPF, pokud nedojde k potřebnému zahřátí po potřebnou dobu. V případě krátkých jízd se studeným motorem nedochází k regeneraci vůbec, nebol jen krátce a filtr se opět zvýšeně zanáší. Auto s filtrem DPF musíte alespoň občas „PROTÁHNOUT"!!

-Nárůst hladiny motorového oleje.
Pokud dochází k neúspěšným pokusům o regeneraci, dodatečné palivo se nespálí a dostává se do olejové vany. Zde naředí motorový olej, který tím ztrácí mazací schopnost a hrozí trvalé poškození motoru! V takovém případě je nutno olej vyměnit!!!!

-Správná funkce EGR ventilu.
Pokud EGR ventil nepracuje správně (díky karbonizaci se zasekává), není dodržen potřebný poměr palivo/vzduch. Díky tomu je ve výfukových plynech zvýšené množství pevných částic a filtr se opět zvýšeně zanáší.

-Vstřikovací trysky.
Pokud vstřikovací trysky nefungují tak jak mají, nedochází k dokonalému promíchání palivové směsi. Dochází k nedokonalému spalování, zvýšené tvorbě pevných částic a opět se filtr zvýšeně zanáší.

-Těsnost sacího potrubí u všech válců motoru:
V případě nedokonalého utěsnění celé sací soustavy dochází ke špatnému poměru palivové směsi v jednom, nebo více válců. Tím se může zvýšit tvorba pevných částic a filtr se zvýšeně zanáší.

-Žhavící svíčky.
Jestliže žhavící svíčky nedosahují potřebné teploty, dochází během startu k výraznému nárůstu pevných částic a velice rychlému zanesení filtru DPF.

-Vzduchový filtr.
Znečištěný vzduchový filtr brání dostatečnému průniku vzduchu. Tím se změní poměr vzduch/palivo a změní se složení palivové směsi na bohatší než je nutná. Dochází k nedokonalému spalování, zvětšenému množství pevných částic ve výfukových plynech a nadměrnému zanášení filtru DPF.

-Startování.
Pokud vůz nenastartoval pomocí baterky, vůz s filtrem pevných částic DPF NIKDY NEROZTAHUJTE!!! Při roztahování se dostane nespálené palivo až do katalyzátoru/filtru DPF. Zde po následném vznícení hrozí trvalé poškození katalyzátoru, nebo filtru pevných částic DPF!!

11. Montážní list DPF.

Demontáž starého filtru pevných částic DPF:

1. Odpojte kabel od mínusového pólu baterie.

2. Odpojte všechny senzory od starého filtru DPF . V případě, že na voze zůstanou trubky tlaku, tyto se musí demontovat a důkladně vyčistit.
V opačném případě budou po namontování nového filtru vysílány zkreslené signály do řídící jednotky.

3. Vyjměte opotřebený DPF z výfukového systému.

Montáž nového filtru pevných částic DPF:

POKUD JE PŮVODNÍ DPF ODSTRANĚNÝ, JE NUTNÉ PŘED MONTÁŽI NOVÉHO OBNOVIT ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU DO PŮVODNÍHO STAVU!! - PRO PLATNOU ZÁRUKU!

1. Vyčistěte spojovací trubky a příruby tak, aby byla zajištěna maximální těsnost výfukového systému po instalaci nového filtru.

2. Doporučujeme vyměnit všechna těsnění.

3. Nainstalujte nový filtr částic na místě starého. Ujistěte se, že se filtr nedotýká podvozku, nebo jiné části vozu.

4. Nainstalujte všechny senzory a tlakové trubky. Ujistěte se, že jsou nainstalovány do příslušného šroubení. Nesmí dojít k záměně!

5. Připojte zpět kabel na mínusový pól baterie.

6. Připojte se k ECU OBD vozidla (řídící jednotce) a nechte vynulovat počítadlo výměny filtru pevných částic. V opačném případě nebude filtr pevných částic DPF pracovat správně a hrozí jeho zanesení. Toto vynulování je potřeba provést do ujetí max. 50 km od výměny nového filtru pevných částic DPF!!

7. Nastartujte auto a zkontrolujte těsnost výfukového systému. V případě netěsnosti nebude nový filtr pracovat správně a hrozí jeho poškození.

V případě reklamace je výrobcem požadován výpis o vynulování řídící jednotky*.
Tento doklad z diagnostiky o nastavení nového filtru si musí zákazník nechat vystavit v servise, kde byl filtr montován a uschovat pro případnou reklamaci!!!
Po nastavení nového filtru DPF je nutné překontrolovat funkci všech teplotních čidel a snímačů rozdílového tlaku!! Doporučujeme všechny vyměnit zároveň s novým filtrem. *
v případě, že diagnostika neumí vytisknout tyto protokoly, je nutné si ofotit displej diagnostiky při každém kroku nastavení/diagnostického testu!!!